ŠIUŠA Juozas

Juozas Šiuša

ŠIUŠA Juozas (1891 03 19 Vienrankių k., Papilės sen. – 1967 01 21 Dotnuvoje, Kėdainių r.) – ūkininkas, kooperacijos veikėjas ir propaguotojas. Baigė Papilės pradinę 3 klasių m-lą. Būdamas 16 metų, dalyvavo steigiant Papilės vartotojų kooperatyvą, būdamas 19 metų išrinktas jo valdybos pirmininku, vienas iš S. Daukanto knygyno Papilėje įsteigėjų, vaidino mėgėjų teatro spektakliuose. 1914 pasitraukė į Rusiją. Grįžęs 1919 atkūrė Papilės kooperatyvą „Atžala“, vėl išrinktas jo pirmininku. Įsteigė pieno perdirbimo, smulkaus kredito bendroves. Pavyzdingai tvarkė savo 60 ha ūkį. Kaip kooperacijos iniciatorius, reiškėsi visos Lietuvos mastu. Buvo „Pienocentro“ v-bos, „Lietūkio“ t-bos, Žemės ūkio rūmų narys, vienas iš s-gos „Gamintojas“ steigėjų, kaip Cukrinių runkelių augintojų d-jos atstovas, kontroliavo baigiamuosius Marijampolės cukraus f-ko statybos darbus, Pabaltijo kooperacijos kongreso 1938 Rygoje dalyvis, 1922 – 1926 – Šiaulių apskrities t-bos narys, vienu metu – jos pirmininkas, vienas iš A. Raudonio paminklo ant S. Daukanto kapo pastatymo iniciatorių.

Inf.: Papilė, t.1, Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal