ŠIUŠYS Boleslovas

ŠIUŠYS Boleslovas (apie 1860 Kuršėnuose – 1924) – Akmenės mst. gyventojas, atsargos kareivis, knygnešys ir carinės Rusijos okupacinės valdžios uždraustų lietuviškų knygų pardavinėtojas. 1890 07 12 per mugę Žagarėje sulaikytas, atimti 152 lietuviški leidiniai, per kratą namuose rastas garsaus Žemaitijos knygnešio D. Bubėno laiškas. Tardomas prisipažino lietuviškomis knygomis prekiavęs nuo 1886. Nubaustas kalėjimu ir 2 m. ištremtas. Vėliau, gyvendamas Rygoje, knygnešystės nemetė; 1896 06 25 sulaikytas Kuršėnų glž. stotyje su 76 lietuviškomis  knygomis, kurias vežė į Rygą. Nubaustas areštu. Už knygų lietuvių kalba platinimą kalėjimu bei 2 m. tremties į Nižnij Novgorodą baustas ir 1897 03 19 Rygoje. Slaptą lietuvišką spaudą platino ir Kuršėnuose gyvenęs jo tėvas Vincas Šiušys, ir brolis Konstantinas.

Inf.: Jakavičius L. Atsiminimai…, 1939; Kuršėnai; Kuršėnų enciklopedija.

< Atgal