ŠIVICKIENĖ Aldona Danutė

Aldona Danutė Šivickienė

ŠIVICKIENĖ Aldona Danutė (g. 1933 11 15 Papilio apyl., Biržų r. – 2018 07 13 Šauliuose) – mokytoja, organizacijos Caritas atkūrimo iniciatorė. Baigė Papilio vid. m-lą, mokytojavo, studijavo Šiaulių ped. i-te. Mokytoja Kelmės r., nuo 1966 – Biliūniškių ašt. m-loje, nuo 1967 iki 2001 – Papilės S. Daukanto vid. m-loje. Pirmoji pradėjo mokykloje dėstyti tikybos kursą, Jį rengdama baigė Telšių aukštesniąją katechetų m-lą. Viena iš organizacijos Caritas atkūrėjų Papilėje. Papilės sen. 2003 m. kilniausio poelgio asmens nominacijos laureatė.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal