SKABEIKIŲ MIŠKAS

SKABEIKIŲ MIŠKAS – Papilės gir. miškas į š. nuo Eglesių k., Papilės sen. Užželdinta bei natūraliai mišku užžėlusi ir buv. Skabeikių k. dalis. Plotas apie 550 ha. Vyrauja lapuočiai, yra eglynų, vidutinė branda apie 50 m. Pietinėje dalyje daugiau brandžių medynų, šiaurinėje vyrauja jaunuolynai. Didelė dalis privatizuota.

< Atgal