SKERSTONAS Kazimieras

Kazimieras Skerstonas

SKERSTONAS Kazimieras (g.1895 05 01 Laižuvoje, Mažeikių r. – 1979 08 03 Vilniuje) – pedagogas, kultūros veikėjas. 1914 išsimokė vargonininku, vadovavo chorui, dramos kolektyvui, pats vaidino ir piešė dekoracijas. 1918 buvo išrinktas į Akmenės rev. k-tą, jam iširus, baigė pedagogo J. Murkos vadovaujamus mokytojų kursus ir dirbo Tryškių prad. m-los vedėju, 1921 perkeltas į Šiaulius. Nuo 1927 dirbo Šiaulių miesto valdyboje, 1940 – 1945 vadovavo miesto švietimo skyriui, pokario metais dirbo įvairiose įstaigose. Iki II pas. karo dalyvavo „Kultūros“ d-jos veikloje, suplanavo ir įrengė Šiaulių laisvamanių kapines, 1934 sukūrė paminklą 1863 – 1864 sukilėliams Biliūniškėse.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose

< Atgal