SKĖRYS Leonardas

Leonardas Skėrys

SKĖRYS Leonardas (g. 1932 06 01 Semeniškės k., Kruopių vlsč. – 2020 10 30 Šiauliuose) – miškininkas, Lietuvos Garbės kraštotyrininkas. Baigė Kruopių prad. m-lą, 1960 – 1992 dirbo eiguliu Akmenės r. Kinkių girininkijoje. Meilę gamtai ir šio krašto istoriją propagavo rašiniuose, skelbiamuose Akmenės ir Šiaulių r. laikraščiuose, gamtosauginiuose žurnaluose. Kaupė žinias apie rezistentų kovas su okupacine sovietine valdžia, organizavo paminklų ir atminimo akcentų statybą buvusių kautynių vietose. Padėjo I. Valančiui sukaupti žinių apie Mažaičių k. gyvenusį iš Šaltiškių k. kilusį savamokslį lakūną V. Tomkevičių, surinko žinias Šakynos krašto knygnešio I. Normanto atminimui. 2002 ir 2011 išrinktas geriausiu Šiaulių r. kraštotyrininku, 2005 jam suteiktas Lietuvos Garbės kraštotyrininko vardas, 2008 įteiktas Politinių kalinių ir tremtinių s-gos medalis „Už nuopelnus Lietuvai“.

Inf.: Šakynos kraštas.

< Atgal