SKIPARIS Vytautas

Kunigas Vytautas Skiparis

SKIPARIS Vytautas (1954 08 21 Mažeikiuose – 2006 04 27 Vėžaičiuose, Klaipėdos r.) – katalikų kunigas. Gimė mokytojų šeimoje, baigė Mažeikių 1-ąją vid. m-lą, 1980 – studijas Kauno tarpdiecezinėje kunigų s-joje, kunigu įšventintas 1980 09 21, vikaras Šilalėje, klebonas Upynoje, Girdiškėje, nuo 1988 12 05 – Papilės parapijos klebonas. Įtaigiai dirbo su jaunimu, Papilėje inicijavo ateitininkų kuopos įsikūrimą, organizavo bažnyčios remonto, bokštų paaukštinimo darbus. Per pamaldas nerengdavo piniginių rinkliavų. Nuo 1996 perkeltas klebonu į Vėžaičių parapiją.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal