ŠLEKYS Saliamonas

ŠLEKYS Saliamonas (1905 05 07 Degučių k., Šakių apskr.. – 1971) – mokytojas,  sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Baigė 1925 Pilviškių vid. m-lą, 1927 – ten pat mokytojų kursus. Dirbo pašto sistemoje, 1929 baigė Karo m-lą ir išleistas į atsargą. Nuo 1932 – mokytojas Laižuvoje, 1939 – 1941 – Akmenės pradinėje m-loje. Nuo 1926 buvo Lietuvos šaulių s-gos narys, Laižuvoje vadovavo šaulių būriui, aktyviai veikė ir Akmenėje. Suimtas 1941 06 14, kalėjo Rešiotų lageriuose, Krasnojarsko kr. (Rusija), 1943 NKVD ypatingasis pasitarimas skyrė 10 m. lagerių ir 5 m. tremties. Kalėjo Magadane, Rusijos tolimuosiuose rytuose, ten atliko ir dalį tremties, pas šeimą, 1941 ištremtą į Ongudajaus r., Altajaus kr., galėjo grįžti tik 1953. Į Lietuvą grįžo 1957.

Inf.: LGG, t. 1; LKK, t. 7.

< Atgal