ŠLIAUTERIS Povilas

ŠLIAUTERIS Povilas (1947 01 25 Kruopių parapijoje – 2016 04 30 Šiauliuose) – katalikų kunigas. 1963 m baigė Kruopių aštuonmetę, 1973 – vidurinę m-lą Naujojoje Akmenėje, tais pat m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų s-ją, ją baigė ir kunigu įšventintas 1978 05 28. Vikaras, klebonas Pasvalio, Sidabravo, Krekenavos, Raguvėlės, Surdegio, Pakruojo, Kužių parapijose, nuo 2015 – altarista prie Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios. Pasirūpino atnaujinti ir sutvarkyti Kužių bažnyčią, nuoširdžiai bendravo su jaunimu ir vyresnio amžiaus tikinčiaisiais.

< Atgal