ŠLIAUTERIS Pranas

Pranas Šliauteris

ŠLIAUTERIS Pranas (1897 10 29 Papilėje – 1942 04 06 Komijoje, Rusija) – mokytojas, visuomenės veikėjas. Nuo 1915 dirbo Papilės prad. m-los mokytoju, m-los vedėju, po 1919 – 1-osios prad. m-los, nuo 1929 – sujungtos prad. m-los vedėju, išrūpino 6 komplektų prad. m-los statybą; dalyvavo atkuriant kooperatyvą „Atžala“, vadovavo jo v-bai, savo įkurtam Šaulių s-gos būriui, buvo Tautininkų s-gos Papilės skyriaus sekretorius, organizavo sporto varžybas, S. Daukanto paminklo atidengimo 1930 iškilmes. Sovietinio saugumo agentų suimtas 1940 09 08, kalintas Šiauliuose, Vilniuje; vadinamojo  „ypatingojo pasitarimo“ nuteistas 8 m. lagerių, 1941 06 06 išvežtas į Sevpečlagą Komijoje; ten mirė. 1998 prie Papilės S. Daukanto vid. m-los jo atminimui atidengta memorialinė lenta.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal