ŠLIKAS Vytautas

Vytautas Šlikas

ŠLIKAS Vytautas (g. 1929 08 28 Geruogių k., Šiaulių r.) – mokytojas, agronomas. 1946 baigė Kuršėnų g-ją, 1949 – Kauno mokytojų seminariją, 1958 – studijas Šiaulių pedagoginiame i-te, 1965 – Lietuvos ž. ū. a-joje. Nuo 1946 – Akmenės r. Kinkių pradinės m-los vedėjas, nuo 1947 – mokytojas Šiaulių, Rokiškio r., nuo 1954 – Rokiškio r. kultūros skyriaus vedėjas, nuo 1958 – L. Giros kolūkio (Rokiškio r.) pirmininkas, nuo 1992 – AB „Aukštaitijos keliai“ direktorius, nuo 1994 – ūkininkas. Ilgametis Rokiškio r. tarybos narys, 1993 – 1998 – Lietuvos centro s-gos Rokiškio skyriaus pirmininkas. V. Šliko vadovaujamas kolūkis buvo ekonomiškai stiprus, garsus Lietuvoje. Už gerą vadovavimą jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio agronomo vardas, buvo apdovanotas Lenino, 2 Darbo raudonosios vėliavos ordinais, Liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje aukso ir sidabro medaliais.

Inf.: Kuršėnų krašto žmonės.

< Atgal