ŠNAPŠTYS Juozas

Kunigas Juozas Šnapštys

ŠNAPŠTYS Juozas (slap. Margalis; 1877 03 17 Margių k., Radviliškio r. – 1921 03 24 Sudeikių k., Utenos r.) – kunigas, rašytojas, žurnalistas. 1899 baigė Kauno kunigų s-ją, klebonas Latvijos ir Baltarusijos parapijose, apie 1905 tarnavo Akmenėje, vėliau – Tauragnuose, Kaune, Sudeikiuose, 1918 – 1920 dirbo laikr. „Vienybė“ redakcijoje Kaune. Organizavo jaunimo chorus, vaidintojų mėgėjų ratelius, buvo savamokslis gydytojas. Išleido 5 poezijos knygas, išvertė A. Mickevičiaus, I. Krylovo, Ž. Lafonteno kūrybos, paliko prisiminimų apie 1905 gruodžio įvykius Akmenėje.

Inf.: Juodytė G. Pakruojo krašto žmonės.

< Atgal