SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS AKMENĖS RAJONO SKYRIUS

SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS AKMENĖS RAJONO SKYRIUS – seniausios Lietuvoje politinės partijos, įkurtos 1896, teritorinė struktūra. Partijos veikloje apie 1902 aktyviai veikė kairiškietis V. Sirutavičius, partija aktyviai veikė 1905 metų maišto metu. Po I pas. karo veikė legaliai, po 1926 perversmo – nelegaliai, dalis narių kolaboravo su sovietiniu okupaciniu režimu, dalis buvo hitlerinės ir bolševikinės valdžios represuoti. Atkurta 1989, Aukščiausiojoje Taryboje – Atkuriamajame seime turėjo 9 atstovus. 2001 susijungė su Lietuvos demokratine darbo partija, prarasdama ir pavadinimą, ir programines nuostatas.

Akmenės r, atkurta 1989, pirmininkas V. Reklaitis, iki 1995 veikė grupės statusu. Įsteigto skyriaus pirmininkas A. Kruminas. 2001 sujungtos partijos skyriaus vadove išrinkta E. Meškienė, jai mirus, pirmininku išrinktas V. Balkauskas, nuo 2011 – V. Mitrofanovas. Savivaldybės 2011 rinkimuose laimėjo 8 mandatus, 2015 rinkimuose – 10 mandatų, meru tiesiogiai išrinktas V. Mitrofanovas.

< Atgal