SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS – viešoji Akmenės r. s-bės įstaiga, įsteigta. 2003 Užventės k. (Mažeikių r.), Virvytės ir Ventos santakoje, buvusioje AB „Akmenės cementas“ trumpalaikio poilsio bazėje „Virvytė“. Svarbiausios veiklos kryptys: vaikų vasaros poilsio stovyklų „Virvytė“ organizavimas, paslaugos neįgaliesiems, socialiai remtiniems asmenims ir k. t. socialinės atskirties grupių atstovams. 2005 ilsėjosi 654 vaikai, suteikta paslaugų 442 neįgaliesiems, apsilankė 1112 vienos dienos poilsiautojai; buvo 5 darbuotojai, vasaros sezonui būdavo terminuotai įdarbinti 46 asmenys. Palaipsniui renovuojamos patalpos, kaupiamas inventorius siekiant pereiti iš sezoninio į lankytojų aptarnavimo visus metus režimą. Direktorė S. Krupovisovienė. Nuo 2009 išnuomota privačiai įmonei ir tęsiamas vaikų vasaros poilsio organizavimo verslas.

< Atgal