SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

Socialinių paslaugų namai

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI (Akmenės r. socialinių paslaugų namai) – senų, neįgalių ir vienišų asmenų globos ir paramos jiems įstaiga Naujosios Akmenės mst., išlaikoma Akmenės r. savivaldybės ir pačių globotinių lėšomis. Įkurdintas specialiame 5 aukštų pastate, kuris pradėtas statyti iki 1990 gamybinio susivienijimo „Akmenės cementas“ darbo veteranams apgyvendinti, baigtas statyti bei įrengtas Akmenės r. savivaldybės; veikia nuo 1992 05 18; nuo 1996 yra salė su šarvojimo patalpomis, biblioteka, koplyčia, renginių salė ir kt. patalpos. Nuo įkūrimo veikė kaip pensionas, 2004 reorganizuotas į rajono socialinių paslaugų namus. Teikia bendrąsias ir specialiąsias ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugas seniems ir negalintiems apsitarnauti asmenims; 2015 buvo 65 darbuotojai, bendrosiomis socialinėmis paslaugomis pasinaudojo 5048 asmenys, socialinės globos paslaugomis – 122, socialinės priežiūros – 99 asmenys. Stacionarine globa per metus gali pasinaudoti 120 ir daugiau asmenų, globotiniai gyvena 1 ar 2 kambarių butuose, turintys fizinę negalią gali laisvai judėti pastate, tam įrengti 2 liftai. 2015 realizuotas projektas „Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Akmenės rajono socialinių paslaugų namus“. Išrinkta gyventojų ir darbuotojų visuomeninė t-ba, veikia meniniai kolektyvai, rengiami gyventojų susitikimai su moksleiviais, įvairių žinybų darbuotojais, ekskursijos. Direktoriai: J. Labeikienė (1992 – 2011), V. Paškevičius.

< Atgal