SODININKŲ DRAUGIJA

SODININKŲ DRAUGIJA – nevyriausybinė org-ja, vienijanti mėgėjiška sodininkyste užsiimančius asmenis ir bendruomenes. Lietuvoje 1875 įkurta Kauno sodininkystės d-ja, nuo 1926 – Lietuvos sodų vaisių ir daržovių gamintojų d-ja, nuo 1934 – Sodininkystės s-ga, turėjusi 300 narių. Lietuvos sodininkų d -ja įsteigta 1959, kai Vilniaus u-to ir Vilniaus pedagoginio i-to darbuotojams buvo skirta žemės individualiems sodų sklypams. Sodininkystės sąjūdis netruko paplisti Kaune, Šiauliuose bei  rajonuose. Įsteigus Lietuvos sodininkų d-ją, pradėtas leisti žrnl. „Mūsų sodai“. Miestuose ir rajonuose pradėtos steigti sodininkų bendrijos. D-ja 1987 pertvarkyta į agrokooperatinį susivienijimą „Sodai“, sutelkusį ir bitininkus bei gėlininkus. Sovietinės sistemos metais, chroniškai trūkstant vaisių ir daržovių, sodininkystė buvo stipri šeimų ūkio paspirtis. 1997 Akmenės r. buvo 13 sodų bendrijų (vadinamųjų kolektyvinių sodų), nuomos teise valdžiusių 323,2 ha žemės, buvo 3222 sklypai. Vid. sklypo plotas 7 a. Naujosios Akmenės mst. buvo 7 bendrijos, Ventos ir Viekšnių mst. po 2, Akmenėje ir Papilėje po 1. Stambiausia sodininkų b-vė – „Eglesys“ Ventos mst.(49,2 ha, 493 sklypai). Naujosios Akmenės bendrijose „Puošmena“, „Poilsis“, „Ramučiai“, „Eibučiai“ buvo po 320 – 380 sklypų. Nuo 1999 bendrijose sklypų paklausa ėmė mažėti, nelikus vaisių ir daržovių stokos prekyboje bei suaktyvėjus gyventojų migracijai, nemažai sklypų, ypač Naujosios Akmenės „Daunorių“ bendrijoje, liko be šeimininkų. Pačios d-jos rajono struktūrų po 1990 nėra. Kaip Sodininkų d-jos padalinys, aktyviai veikė ir išliko rajono gėlininkų susivienijimas.

< Atgal