SOVA Jonas

Kunigas Jonas Sova

SOVA Jonas (1914 01 25 Butkų k., Telšių r. – 1967 05 05 Telšiuose) – katalikų kunigas. Mokėsi Žarėnų pradinėje m-loje ir Plungės g-joje, nuo 1938 – Telšių kunigų s-joje, kurią baigęs 1944 11 19 priėmė kunigo šventinimus. Vikaras Kražiuose (Kelmės r.), Plungėje, Kvėdarnoje (Šilalės r.). Nuo 1946 – Klykolių klebonas, nuo 1947 – Tryškių, nuo 1948 – Vidsodžio (Kelmės r.) klebonas, 1949 tarnavo Alsėdžiuose, tais pat m. perkeltas į Tverus. 1950 sovietinių represinių organų areštuotas, iki 1954 – politinis kalinys . Grįžęs iš sovietinių lagerių, nuo 1955 klebonas Žemalėje (Mažeikių r.), 1956 – 1960 – Kruopių klebonas. Aptarnavo Žukančių koplyčią. Po to vėl kasmet siųstas iš parapijos į parapiją , nuo 1963 buvo Viešvilės (Jurbarko r.) altaristu. Tarnaudamas Kruopiuose, organizavo karo veiksmų 1944 sugriautos Šv. Onos bažnyčios atstatymo darbus, aukų rinkimą visoje Žemaitijoje. 1958 09 07 Telšių vyskupas P. Maželis atstatytą bažnyčią konsekravo.

Inf.: Bagužas B. Lietuvos piliečio kelias.

< Atgal