SPORTO CENTRAS

SPORTO CENTRAS (Akmenės r. s-bės sporto centras) – viešoji Akmenės r. s-bės įstaiga, įsteigta 1997, sujungus buvusią Akmenės r. vaikų sporto m-lą ir s-bės sporto tarnybą. Sovietinės santvarkos metais sporto sferą kuravo ir lėšomis disponavo Akmenės r. darbo žmonių deputatų t-bos Kūno kultūros ir sporto k-tas, komandų komplektavimu ir varžybų organizavimu rūpinosi savanoriškos sporto d-jos „Nemunas“ r. t-ba (po 1990 likviduota). Nuo 1990 šias funkcijas atliko r. s-bės Švietimo ir sporto skyrius, 1995 įsteigta r. s-bės sporto tarnyba, kuri 1997 sujungta su sporto m-la. Praktiškai sunykus suaugusiųjų sporto sąjūdžiui, daugiausia rūpinasi vaikų ir jaunimo sportiniu ugdymu ir fizinės kultūros plėtra, rajono reprezentavimu Lietuvos ir tarptautinėse varžybose, rajono rinktinių sukomplektavimu. 2015 dirbo 11 mokytojų, veikė bokso, futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos ir stalo teniso skyriai. Užsiėmimus (treniruotes) 2017 lankė 303 mokiniai, iš jų apie 170 buvo pradinio rengimo grupėse, kiti – meistriškumo ugdymo grupėse. Per 2015 metus gauta 300 tūkst. Eur asignavimų ir kitų lėšų. Sporto centrui priskirti 1979 m. pastatyti Naujosios Akmenės sporto rūmai ir stadionas, iki 2016 treniruotės buvo rengiamos ir 1954 bei 1968 statytose patalpose Naujosios Akmenės senamiestyje. Pagal tradicija organizuojami metų geriausių sportininkų pagerbimo renginiai. Direktoriai: nuo 1997 – V. Juozapavičius, nuo 2000 – V. Jonušas., nuo 2017 – M. Mačius.

Inf.: Lietuvos sporto enciklopedija, t. 1.

< Atgal