SPORTO TARYBA

SPORTO TARYBA (Akmenės r. s-bės sporto t-ba) – visuomeninė patariamoji struktūra, teikianti pasiūlymus rajon t-bai, s-bės administracijai bei sporto įstaigoms sporto plėtros, renginių organizavimo ir kt. su sporto sąjūdžiu ir jo populiarinimu susijusiais klausimais. Rajono t-bos patvirtinta 2018, sudaro 9 sporto šakų visuomeninių struktūrų, s-bės ir sporto įstaigų deleguoti atstovai. Pirmininkas V. Silvaško.

< Atgal