SRUOGAITĖ Dalia

Dalia Sruogaitė

SRUOGAITĖ Dalia (1925 03 22 Kaune – 2015 06 03 Vilniuje) – išeivijos lietuvių visuomenės ir kultūros veikėja, rašytojo Balio Sruogos ir profesorės Vandos Sruogienės dukra. 1943 baigė g-ją Vilniuje, tėvą ištrėmus į Štuthofo konclagerį, su motina 1944 pasitraukė į Vakarus, nuo 1946 Bonos universitete studijavo muzikologiją ir meno istoriją, Kelno u-te lankė teatro seminarą, nuo 1949 gyveno JAV, Čikagoje, su A. Mackum ir V. Adamkum rengė „Margučių radijo“ laidas, radijo valandėlę „Pelkių žiburėlis“ rengė nuo 1953 iki 1977 m. Režisavo mėgėjų teatro spektaklius, tarp jų ir tėvo dramą „Apyaušrio dalia“. Grįžo 2001 į Lietuvą, 2012 išleido prisiminimų knygą „Atminties archeologija“, kurioje daug vietos skirta Bugių ir Kamanų pelkyno kaimynystėje praleistoms vaikystės vasaroms, 1944 vasaros įvykių Bugių ir kituose Viekšnių ir Akmenės krašto vietovėse aprašymui.

Inf.: Sruogaitė D. Atminties archeologija.

< Atgal