STACHANOVINIS DARBAS

„STACHANOVINIS DARBAS“ – laikraštis, leistas Akmenės mašinų ir traktorių stoties politinio skyriaus. Išeidavo 1 – 2 k. per savaitę 0,5 sp. lanko apimties (2 psl.), ėjo 1951 03 24 – 1953 12 31.  Išleisti 197 numeriai. Redaktorius K. Liubšys. Spausdino Akmenės spaustuvė.

< Atgal