STANEVIČIUS Jonas

STANEVIČIUS Jonas (g. 1948 01 02 Gluosnininkų k., Alytaus r.) – mokytojas. Vaikystėje su šeima ištremtas, mokėsi Angos (Tomsko sr., Rusija) septynmetėje m-loje, 1966 baigė Simno (Alytaus r.) vid. m-lą, 1970 – studijas Lietuvos valst. kūno kultūros i-te. Nuo tų pat m. Skiemonių (Anykščių r.) vid. m-los mokytojas, nuo 1972 – treneris dėstytojas „Dinamo“ sporto d-jos respublikinėje t-boje Vilniuje, nuo 1975 – Vilniaus u-to dėstytojas, nuo 1977 – treneris, mokytojas Vilniuje, nuo 1986 – „Kuro aparatūros“ g-los sporto klubo pirmininko pavaduotojas, nuo 1993 – Kruopių vid. m-los mokytojas, 1995 – 2010 – direktorius.

< Atgal