STANKUS Antanas

STANKUS Antanas (1899 03 23 Šiauliuose – 1956 Irkutsko sr., Rusija) – mokytojas, karininkas. Baigė Šiaulių g-jos 6 klases, dirbo mokytoju. Nuo 1920 Lietuvos kariuomenėje, 1921 baigė Karo m-lą, studijavo Vytauto Didžiojo u-to Teisių f-te. 1932 pakeltas kapitonu, nuo 1934 tarnavo III pėstininkų divizijos štabe komendantu, raštvedžiu. 1930 buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu, 1928 – Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Kilus Vokietijos – TSRS karui, iš raudonosios armijos pasitraukė, apsigyveno savo ūkyje tuometinio Tryškių vlsč. Balsių k. Dalyvavo vadinamajame birželio sukilime, Šiauliuose dirbo miesto burmistro padėjėju, buvo paskirtas spręsti žydų sunaikinimo klausimus, įrengiant Šiaulių getą.1942 vokiečių valdžios 4 mėn. kalintas. Iki 1944 vėl gyveno Balsiuose. Atkūrus sovietinę santvarką, su padirbtais dokumentais dirbo buhalteriu Ukmergės, Vilniaus apskričių tarybiniuose ūkiuose. 1950 areštuotas, 1951 karo tribunolo nuteistas 25 metams lagerių ir 5 m. tremties. Žuvo lageriuose.

Inf.: LKK, t. 7, 9.

< Atgal