STANYS Vidmantas

Vidmantas Stanys

STANYS Vidmantas (g. 1955 06 20 Mažeikiuose) – agronomas, augalų selekcininkas genetikas. 1973 baigė Akmenės vid. m-lą, 1978 – Lietuvos ž. ū. a-jos Agronomijos f-tą, 1983 – Lietuvos žemdirbystės i-to aspirantūrą. Nuo 1977 – Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo i-to laborantas, 1978 – 1980 ir nuo 1983 – jaunesnysis mokslo darbuotojas, nuo 1985 – vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 1986 – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės i-to Vytėnų bandymų stoties vyresnysis, nuo 1997 – vyriausiasis mokslo darbuotojas, Sodo augalų selekcijos skyriaus vadovas. Nuo 1984 – biomedicinos mokslų daktaras, nuo 1997 – habilituotas daktaras. Yra Lietuvos Mokslų Akademijos tikrasis narys, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės i-to Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, mokslo tarybos pirmininkas, Žemės ūkio ir maisto mokslų i-to profesorius, Tarptautinės augalų genų resursų tarybos kaulavaisių grupės narys korespondentas, Lietuvos genų inžinerijos produktų kontrolės komisijos narys. Išleido knygas „Svidrių, eraičinų ir jų tolimųjų hibridų augalų regeneravimas izoliuotų audinių ir ląstelių kultūroje“ (rusų k., 1985), „In vitro kultūra augalų selekcijoje. Kintamumas ir stabilumas“ (1997), knygos „Vaisiai, prieskoniai ir vaistiniai oranžerijų augalai“ (2000) ir kt. bendraautoris, paskelbė per 100 mokslinių straipsnių, sukūrė originalios pašarinių žolių, sodo bei daržo augalų genetinės prigimties keitimo metodikas, LSDI įkūrė izoliuotų audinių ir ląstelių auginimo laboratoriją. Pelnė 1998 Lietuvos mokslo premiją.

< Atgal