STAPONAVIČIUS Vladas

STAPONAVIČIUS Vladas (g. 1923 12 28 Jonaitiškių k., Radviliškio r.) – statybinių medžiagų pramonės darbuotojas, statybų organizatorius. Baigė 6 prad. m-los klases Šiauliuose, mokėsi g-joje, 1940 įstojo į Šiaulių prekybos i-tą, bet po metų, hitlerinei okupacinei valdžiai jį uždarius, mokslą nutraukė. Paauglystėje dirbo kalvėje, nuo 1944 – Ežerėlio (Kauno r.) durpyno buhalteriu, transporto viršininku, Pageležių (Jonavos r.) durpynų kontoros viršininku. Perkeltas į Daugėlius – tenykščio statybinių medžiagų kombinato vyr. buhalteriu. Akmenės cemento g-los direktoriaus V. Markevičiaus pakviestas, 1956 atvyko į Naująją Akmenę, paskirtas Akmenės cemento g-los direktoriaus pavaduotoju. Organizavo 3-iosios technologinės linijos, kultūros rūmų, vidurinės m-los statybos darbus. 1959 perkeltas į Vilnių – Liaudies ūkio t-bos Tiekimo ir realizavimo v-bos viršininku. Vėliau vadovavo Gargždų eksperimentinės silikatinių plytų g-los statybai, Tauragės keramikos, Luodės (Latvija) statybinių medžiagų g-loms, Alytaus eksperimentinio namų statybos kombinato statybai, gelžbetonio g-loms Vilniuje. Po 1992 buvo LR Prezidento A. M. Brazausko vyr. referentu, koordinavo Prezidentūros rūmų ansamblio restauravimo ir pritaikymo darbams. Apdovanotas DLK Gedimino ordinu.

Inf.: Koskienė N. Kumečio vaikas su direktoriaus likimu. Šiaulių kraštas, 2011, vasario 19.

< Atgal