STAŠKEVIČIUS Jonas

Kunigas Jonas Staškevičius

STAŠKEVIČIUS Jonas (1910 11 24 Šeimyniškių k., Anykščių r. – 1955 05 31 Ivdelės lageryje, Sverdlovsko sr., Rusija) – katalikų kunigas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Baigė Anykščių vid. m-lą, mokėsi Utenos g-joje, 1935 baigė studijas Telšių kunigų s-joje, įšventintas kunigu 1935 03 16. Tarnavo vikaru Šilutėje, Kruopiuose, klebonas Lauko Sodoje, 1943 – 1948 – Akmenės klebonas. Iš čia perkeltas į Viekšnius, trumpai dirbo dvasios tėvu Kauno kunigų s-joje, Žemaičių Kalvarijos klebonu. Suimtas 1950, buvo žiauriai tardomas. Jam atminti pastatyti paminklai Žemaičių Kalvarijos kapinėse ir Pakalniškių kapinėse (Kruopių sen.). Kalėdamas susirašinėjo su Akmenės parapijiečiais.

Inf.: Bagužas B. Lietuvos piliečio kelias; Ciparis J. Kankinys kunigas Jonas Staškevičius.

< Atgal