ŠTEINBERGAS Laimonis

Laimonis Šteinbergas

ŠTEINBERGAS Laimonis (Šteinbergs; g. 1934 01 26 Bambalų k., Kruopių sen.) – baigė 1944 Bambalų pradinę, po to Ukrių (Latvijoje) 7-metę m-lą, 1953 – Rygos industrinį politechnikumą,  metalurgijos specialybės žinias 1953 – 1959 gilino Leningrado politechnikos i-to Metalurgijos f-te, nuo 1959 dirbo Rygos mašinų g-loje, 1962 pasiųstas į Leningrado politechnikos i-to aspirantūrą, grįžęs nuo 1965 dėstė Rygos politechnikos i-te, apgynė mokslų kandidato disertaciją, 1966 – 1994 dirbo šio i-to Metalų technologijos katedroje, pakilo nuo asistento iki katedros vedėjo. Išėjęs į pensiją, iki 2008 dirbo Rygos vidurinėje amatų m-loje,  laisvalaikiu užsiimdamas metalo dirbinių gamyba. Akmenės r. laikraštyje „Vienybė“ paskelbė prisiminimų apie gimtąjį kaimą.

Inf.: Šteinbergas L. Prisiminimai apie Bambalų kaimą. Vienybė, 2015, balandžio 4.

< Atgal