STELINGIS Anicetas

Anicetas Stelingis
Nuotr. A. Juodpusio 

STELINGIS Anicetas (g. 1932 04 11 Purvių II k., Akmenės r.) – radijo ryšių inžinierius. 1950 baigė Viekšnių vid. m-lą, 2 m. joje dėstė matematiką; 1957 baigė studijas Leningrado M. Bonč-Brujevičiaus elektrotechnikos ryšių i-te, paskirtas Klaipėdos radijo ir TV stoties inžinierium, nuo 1967 – Kauno radijo stoties viršininkas, nuo 1977 – Ryšių ministerijos Radijo ir TV skyriaus viršininkas, vėliau – Elektros ryšių v-bos vyr. inžinierius, po 1990 – Ryšių ir informatikos ministerijos Ryšių departamento direktoriaus pavaduotojas, 1997 – 2001 – Susisiekimo ministerijos Ryšių departamento vyr. specialistas. Daug nuveikė plėtodamas radiorelinių linijų tinklą, steigiant naujas radijo ir TV stotis, didinant jų galingumą, modernizuojant įrangą ir ugdant ryšių specialistus. 1997 apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

< Atgal