STEPONAVIČIENĖ Birutė

Birutė Steponavičienė

STEPONAVIČIENĖ Birutė (Badaukytė; g. 1959 01 14 Pakempinių k., Naujosios Akmenės sen.) – bibliotekininkė, tautodailininkė, fotomenininkė mėgėja. Mokėsi Pakempinių pradinėje ir Akmenės vid. m-lose, 1971 šeimai persikėlus į Mažeikius, ten 1977 baigė 2-ąją vid. m-lą. Dirbo pardavėja, 23 m. – laborante-aparatininke Mažeikių šiluminiuose tinkluose. Įmonę reorganizavus ir panaikinus pareigybę, dirbo mokyklos raštinės vedėja, rajono laikraščio „Būdas žemaičių“ korespondente ir vadybininke, bibliotekininke „Ventos“ prog-joje. Tapytoja nuo 2006, nuo 2007 – Lietuvos tautodailininkų s-gos narė, menines fotografijas eksponavo Lietuvos ir tarptautinėse parodose.

< Atgal