STEPONAVIČIUS – STEPONIS Kazimieras

STEPONAVIČIUS – STEPONIS Kazimieras (1904 03 03 Vėlaičių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. – 1968 03 23 Los Andžele, JAV) – katalikų kunigas, spaudos darbuotojas. 1929 baigė Kauno kunigų s-ją, iki 1931 tęsė studijas Grigaliaus u-te, Romoje, teologijos licenciatas. Nuo 1931 darbavosi Tauragės, Viešvilės parapijose, 1937 – 1940 ir 1941 – 1944 dėstė etiką ir teologiją Telšių kun. s-joje, buvo jos dvasios tėvas, 1944 – vicerektorius. S-ją 1940 uždarius, klebonas Mažeikiuose. 1944 pasitraukė į Vakarus, nuo 1946 – lietuvių g-jos mokytojas ir kapelionas Memingene (Vokietija), nuo 1949 gyveno JAV, tarnavo Los Andželo apylinkių lietuviškose parapijose. Nuo 1941 garbės kanauninkas. Išleido knygą „Romos katalikų tikyba“ (1937), bendradarbiavo katalikų spaudoje, paliko „Filosofijos įvado“ ir katalikų enciklopedinio žinyno rankraščius.

Inf.: JAV lietuviai, t.2; Draugas, 1968, balandžio 16.

< Atgal