STONIENĖ Rasa

STONIENĖ Rasa (g. 1971 06 01 Naujojoje Akmenėje) – ekonomistė. 1989 baigė Naujosios Akmenės 2-ąją vid. m-lą, 2002 – buhalterinės apskaitos kursą Šiaulių aukštesniojoje technikos m-loje, 2004 – buhalterinės apskaitos kursą Šiaulių kolegijoje, 2006 – ekonominės analizės ir planavimo studijas Šiaulių u-te. Nuo 1993 – darbas buitinių paslaugų ir prekybos sferose, nuo 1996 – Akmenės r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje: ūkvedė, buhalterė, nuo 2012 – Akmenės r. savivaldybės Finansų ir biudžeto valdymo skyriuje: vyriausioji specialistė, vedėjo pavaduotoja, nuo 2015 – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja. Įteikta LR kultūros ministro padėka.

< Atgal