STONKUS Ramūnas

Ramūnas Stonkus

STONKUS Ramūnas (g. 1963 01 17 Sedoje, Mažeikių r.) –mokslinis agronomas, finansų vadybininkas. Baigė Naujosios Akmenės 2-ąją vid. m-lą, tuometinėje LŽŪ akademijoje 1986 baigė agronomijos studijas. Kuršėnų tarybiniame ūkyje: agronomas, brigadininkas, skyriaus valdytojas, Akmenės r. Pakalniškių t. ū. vyr. agronomas. 1995–2001 Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Akmenės biuro steigėjas ir vadovas. Vienas iš kredito unijos „Tikroji viltis“ steigėjų, nuo 1997 – jos valdybos pirmininkas. Nuo 2010 – porą kadencijų Lietuvos kredito unijų asociacijos valdybos pirmininkas, Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tarybos narys, Lietuvos centrinės kredito unijos pirmininko pavaduotojas. Lietuvos kredito unijų Stabilizavimo fondo komisijos pirmininkas, fondo įkūrėjas. Daug nuveikė tobulinant kreditų unijas reglamentuojančius įstatymus, įgyvendinant šios struktūros reformas. Nuo 2019 – Akmenės r. s-bės t-bos narys.

< Atgal