STRAKŠYS Jonas Adolfas

Jonas Adolfas Strakšys

STRAKŠYS Jonas Adolfas (1937 04 25 Puodkalių k., Skuodo r. – 2022 10 18 Vilniuje) – žurnalistas, rašytojas. 1957 baigė Skuodo vid. m-lą, 1964 – žurnalistikos studijas Vilniaus u-te. Dirbo Skuodo r. laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje korektorium, skyriaus vedėju, redaktoriaus pavaduotoju; nuo 1969 –  Akmenės r. laikraščio „Vienybė“ redaktorius, nuo 1979 – Šiaulių r. laikr., nuo 1985 – žrnl. „Šluota“ redaktorius, nuo 1990 – įmonės „Spauda“ redaktorius, nuo 1992 – laikraščio „Pozicija“ korespondentas, nuo 1993 – UAB „Lietuvos geležinkeliai“ leidybos skyriaus viršininkas, firmos „Gaza“ spaudos atstovas, nuo 1996 – laikraščio „Šiaulių kraštas“ specialusis korespondentas, apžvalgininkas, nuo 2005 – laikr. „Karštas komentaras“ redaktoriaus pavaduotojas. Išleido 13 publicistikos ir prozos knygų; sudarė pramoginio pobūdžio knygų. Už knygą „Juodo kumelio plovimas“ pelnė 2002 m. A. Būdvyčio vardinę  premiją.

Inf.: Kuršėnų enciklopedija; Lietuvių literatūros enciklopedija; Žurnalistikos enciklopedija.

< Atgal