STULPINAS Vincas

STULPINAS Vincas (1888 12 12 Pagamės k., Papilės sen. – 1961 01 12 Čikagoje, JAV) – JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Baigė Papilės prad. m-lą, 1907 išvyko į JAV, Čikagoje baigė vid. m-lą, studijavo universitetuose sociologiją ir prekybos mokslus, 1922 baigė De Paulo u-tą. 1918 savanoriu tarnavo JAV kariuomenėje, 1921 – 1922 organizavo JAV lietuvių paskolų Lietuvai akciją, 1922 surengė JAV gyvenančių tautiečių ekskursiją į Lietuvą, užmezgė ryšius su Lietuvos prekybos žinybomis, grįžęs įsteigė Lietuvos prekybos bendrovės Čikagos skyrių, kuris vertėsi lietuviškų prekių importu į JAV; vėliau tarnavo teisme, bendradarbiavo Čikagoje leidžiamuose lietuviškuose laikraščiuose, rinko senus lietuviškus periodinius leidinius, knygas ir žemėlapius.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal