STUPURIENĖ Lionė

Lionė Stupurienė

STUPURIENĖ Lionė (g. 1964 11 21 Trikšių k., Papilės sen.) – dailininkė apipavidalintoja, mokytoja. 1983 baigė Papilės S. Daukanto vid. m-lą, 1988 – Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą , 2003 – bakalauro studijas Vilniaus pedagoginiame i-te. Nuo 1996 – dailės ir istorijos mokytoja Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ , Kruopių vidurinėse m-lose, Ramučių g-joje, nuo 2007 – Akmenės krašto muziejaus direktorė. Parengė muziejaus ekspozicijų planą ir pritaikė lankymui, realizavo patalpų renovavimo ir pritaikymo muziejui projektus, įgyvendino projektą „Drugelių namai“. Nuo 2012 – Lietuvos tautodailininkų s-gos narė. Megztas riešines eksponavo Akmenės r. bei Šiaulių regiono tautodailės parodose, turi šio tautinio paveldo sertifikatą.

< Atgal