ŠUKIENĖ Juzefa Marija

ŠUKIENĖ Juzefa Marija (Beniusevičiūtė; 1883 05 03 Jonaičių k., Papilės sen. – 1968 08 09 Papilėje) – JAV lietuvių visuomenės veikėja. Nuo 1904 gyveno JAV, dirbo siuvyklose, popieriaus įmonėse, dalyvavo kairuoliškų organizacijų veikloje; nuo 1908 buvo Lietuvių socialistų s-gos, nuo 1919 – JAV komunistų partijos narė, viena Lietuvių pažangiųjų moterų judėjimo JAV steigėjų, 1913 – 1915 buvo lietuvių darbininkų kooperatinės leidyklos „Darbas“ vykdomojo k-to sekretorė, 1915 – 1919 – Amerikos lietuvių darbininkų literatūros d-jos CK sekretorė, 1917 – 1921 – žrnl. „Moterų balsas“ redakcinės komisijos narė, bendradarbiavo kairiojoje spaudoje – „Laisvėje“, „Vilnyje“; 2 kartus kalinta. 1933 išvyko į TSRS, gyveno Minske, dirbo Baltarusijos mokslų a-jos bibliotekoje, veikė Minsko lietuvių organizacijose. Hitlerininkams 1942 suėmus ir nukankinus vyrą, grįžo į Lietuvą ir gyveno Papilėje.

Inf.: MLE, t.3

< Atgal