ŠUKYS Juozas

ŠUKYS Juozas (1872 03 24 Šemetaičių k., Papilės sen. – 1942 08 Minske, Baltarusija) – JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Dirbo Rygos įmonėse, dalyvavo socialdemokratų veikloje. Vengdamas persekiojimų, 1901 emigravo į JAV. Dirbo medžio apdirbimo įmonėse. Buvo vienas iš Lietuvių socialistų s-gos steigėjų, dirbo jos vykdomajame k-te, 1905 su bendraminčiais įsteigė laikraštį „Kova“, 1907 – Centrinio Lietuvos revoliucijos rėmimo k-to pirmininkas, 1912 – 1919 – lietuvių darbininkų kooperatinės leidyklos „Darbas“ vykdomojo k-to pirmininkas, nuo 1919 buvo JAV komunistų partijos narys, 1920 JAV valdžios už komunistinę veiklą kalintas. 1933 persikėlė į TSRS, gyveno ir dirbo Minske, dalyvavo šio miesto lietuvių organizacijų veikloje. Bendradarbiavo laikraščiuose „Vilnis“, „Laisvė“, „Raudonasis artojas“ (Minske). 1942 07 hitlerininkų suimtas ir nukankintas.

Inf.: MLE, t.3

< Atgal