ŠUŠA Vincas

Vincas Šuša

ŠUŠA Vincas (1899 Lapkasių k., Akmenės sen. – 1941 Viekšniuose) – mokytojas, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, Vyčio kryžiaus ordininkas. Mokėsi pradinėje m-loje Latvijoje, I pas. karo nublokštas į Rusiją, mokėsi Voroneže. 1918 grįžo į Lietuvą, 1919 sausį savanoriu priimtas į Lietuvos kariuomenę, tarnavo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulke. Baigė artilerijos puskarininkių kursą, pasižymėjo kovose su bolševikinės Rusijos kariuomene Obelių bei Daugpilio apylinkėse. Dalyvavo ir pasižymėjo kovose su bermontininkais. Už narsumą apdovanotas Vyties kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu, kuris įteiktas tik 1927, kuomet, baigęs „Saulės“ mokytojų s-ją, jau mokytojavo Žemaitijoje; 1928 apdovanotas Savanorio ir nepriklausomybės medaliais, 1931 – Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsni medaliu. Buvo Tautininkų s-gos narys, mokėjo rusų, lenkų ir vokiečių kalbas. Neaiškiomis aplinkybėmis žuvo 1941 vasarą Viekšniuose.

< Atgal