ŠVAGERIS Edvinas

Kunigas Edvinas Švageris

ŠVAGERIS Edvinas  (1912 02 23 Alkiškių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. – 2001 02 04 ten pat) – evangelikų liuteronų kunigas. 1927 baigė Vitinių pradinę m-lą, vėliau įgijo veterinarijos specialybę, po II pas. karo dirbo kolūkyje. 1974 nuotoliniu būdu baigė evangelikų liuteronų dvasinę a-ją Rygoje, pirmus metus Religijos reikalų v-ba neleido dirbti diakonu. Ordinuotas diakonu 1976 05 30, kunigu įšventintas 1980 04 13 Alkiškiuose. Įvairiu metu aptarnavo Alkiškių, Biržų, Būtingės, Joniškio, Mažeikių, Skuodo ir Žeimelio evangelikų liuteronų parapijas, nusilpus sveikatai, darbavosi vien Alkiškiuose. Surinko žinių Alkiškių evangelikų liuteronų parapijos istorijai.

< Atgal