ŠVAŽAS Algimantas

Algimantas Švažas

ŠVAŽAS Algimantas (1933 09 13 Papilėje – 2003 09 27 Vilniuje) – dailininkas grafikas. 1952 – 1959 – dainų ir šokių liaudies ansamblio „Lietuva“ šokėjas. 1966 baigė Vilniaus dailės i-tą, nuo 1965 dailininkas laikraščio „Literatūra ir menas“ redakcijoje, nuo 1976 dirbo Vilniaus menininkų rūmuose, surengė per 300 Lietuvos ir užsienio menininkų parodų, padėjo sukomplektuoti S. Daukanto atminimo muziejaus Papilėje ekspoziciją; nuo 1967 pats dalyvaudavo parodose, sukūrė medžio raižinių, estampų, scenovaizdžių kino filmams „Akmuo ant akmens“, „Smokas ir Mažylis“, „Medaus mėnuo Amerikoje“, „Sužeista tyla“, iliustravo per 20 knygų; sukūrė paveikslų S. Daukanto kūrinių, Lietuvos valstybės istorijos motyvais, darbų yra įsigiję Sorbonos, Stokholmo u-tai, JAV, Vokietijos, Čekijos, Lenkijos kolekcininkai.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal