SVEIKATOS APSAUGA

SVEIKATOS APSAUGA. Sistemingos sveikatos apsaugos ištakos XIX a. viduryje, kuomet Viekšniuose gyveno po 1 gydytoją. Ilgus metus dirbo gydytojas Milvydas, jį pakeitė Šukevičius. Jiems mirus, aptarnavo Šiaulių gydytojai. Nuo 1980 Viekšniuose gyveno ir iki mirties 1922 dirbo gyd. A. Biržiška, aptarnavęs ir visą dabartinio Akmenės r. teritoriją. XX a. pradžioje gydytojus pradėta skirti į Papilę. Akmenėje dirbo tik felčeriai, o turgaus dienomis ligonių priiminėti atvažiuodavo iš Medemrodės dvaro gydytojas Zubčenka, vėliau iš Papilės Januškevičius. Tik po 1930 Akmenėje įsikūrė 2 žydų tautybės gydytojai, apie 1935 įsteigtas sveikatos punktas, pradėjo veikti Ligonių kasų atstovybė ir venerinių ligų kabinetas, dirbo po 1 ar kelis gydytojus. Nuo 1940 veikė gimdymo namai, nuo 1944 – ambulatorija. Viekšniuose ambulatoriją („Daktaro A. Biržiškos sveikatos namus“) 1938 pastatydino profesorius kraštietis  M. Biržiška. Po II pas. karo gydytojų trūko, Akmenės vlsč. sveikatos skyriui vadovavo felčeris. Įsteigus rajoną, atidaryta ligoninė, ligoninės veikė ir Viekšniuose bei Papilėje. 1961 Akmenėje pastatyta 100 vietų rajoninė ligoninė su poliklinika, ėmus augti Naujosios Akmenės miestui, jo sveikatos punktas peraugo į ligoninę. 1977 Naujojoje Akmenėje pastatyta tipinė 320 vietų ligoninė ir poliklinika, pastatytos naujos ambulatorijos Ventoje ir Papilėje (1988). Visuose kolūkių ir tarybinių ūkių centruose veikė sveikatos punktai, savus punktus turėjo stambesnės įmonės bei organizacijos. Sanatorinis kurortinis gydymas buvo finansuojamas ir tvarkomas per profsąjungas.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, sveikatos apsaugos ir priežiūros sistema tapo pavaldi savivaldybėms, po 1995 jos valdymą dalijosi apskritys ir savivaldybės, tačiau nuolat trūko lėšų. Sveikatos priežiūros įstaigos 1999 gavo lėšų: Ventos ambulatorija – 333,5 tūkst. Lt, Papilės – 377,6 tūkst., Kruopių – 160,7 tūkst., Naujosios Akmenės ligoninė 5,558 mln. Lt. Reformuojant sveikatos apsaugos sistemą, ji suskirstyta į 3 lygius: pirminio lygio (savivaldybių pavaldumo), antrinio lygio (apskričių pavaldumo) ir trečiojo lygio – miestų klinikas. Buvusi Akmenės rajono centrinė ligoninė priskirta antriniam lygiui ir perimta apskrities, vėliau sugrąžinta s-bei; įsteigtas Pirminės sveikatos priežiūros centras, kuriam pavaldūs sveikatos ir greitosios pagalbos punktai bei Akmenės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė bei poliklinikos. Naujosios Akmenės ligoninėje uždaryti tuberkuliozės ir infekcinių ligų skyriai. Sveikatos apsaugos grandims koordinuoti įsteigta savivaldybės gydytojo pareigybė. Savivaldybės gydytojai: E. Šimkūnas, V. Bartkevičius (nuo 1995), R. Embavičienė (1997 – 1999), D. Sketrė (nuo 2014).

< Atgal