ŠVENTUPIAI

ŠVENTUPIAI – ištuštėjęs k. Kruopių sen., 7 km nuo Kruopių Iš p., v. ir š. supa Šventupių miškas, r. prieina Čiukštamiškis, per kaimo vidurį tekėjo Šventupis. 1923 buvo 29 ūkiai su 147 gyv. Melioruojant žemes, dauguma gyventojų išsikėlė į Spaigius ir kt. aplinkinius k. Išlikusios ir Garbės kraštotyrininko I Valančio pastangomis 2000 sutvarkytos kapinaitės. 1936 g. kompozitorius, literatas ir dailininkas S. Juškus.

< Atgal