TAMOŠAUSKAS Julijonas

Kunigas Julijonas Tamašauskas

TAMAŠAUSKAS Julijonas (1916 07 22 Alkiškių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. – 2009 12 17 Darbėnuose, Kretingos r.) – katalikų kunigas, ilgą laiką vyriausias amžiumi Telšių vyskupijos dvasininkas. Mokėsi Alkiškių ir Dabikinės prad. m-lose, baigęs Dabikinės ž. ū. m-lą, dirbo tėvų ūkyje, nuo 1938 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Mažeikių g-joje išlaikęs eksternu 6 klasių egzaminus, 1941 – 1947 studijavo Telšių kunigų s-joje, kunigu įšventintas 1947 06 29. Vikaras Mažeikiuose, nuo 1951 klebonas Viešvilėje, Žemaičių Kalvarijoje ir kt. Telšių vyskupijos parapijose. Už nepaklusnumą sovietinei ateistinei valdžiai metams buvo atimta teisė dirbti pastoracinį darbą. Nuo 1979 Darbėnų klebonas, nuo 2001 – rezidentas. Parašė prisiminimų apie kun. J. Staškevičių ir kt. dvasininkus.

< Atgal