TAŠKUS Alfonsas

Alfonsas Taškus

TAŠKUS Alfonsas (buvo g. 1916 10 13 Padvarėlių k., Akmenės sen.) – Lietuvos kariuomenės tarnautojas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Mokėsi Akmenės pradinėje m-loje, Viekšnių prog-joje, 1936 baigė Mažeikių g-ją, pašauktas į karo tarnybą baigė Karo m-lą. Dirbo raštininku Kauno intendantūroje, Karininkų kursuose, studijavo ekonomiką Vytauto Didžiojo u-te. Priklausė Šaulių sąjungai. Nuo 1940 tarnavo raštininku Panevėžyje dislokuotame 4-ajame pėstininkų pulke, paliktas ir sovietinės okupacinės valdžios reformuotoje kariuomenėje. 1941 06 15 areštuotas, išsiųstas į Norilsko lagerius, ten nuteistas 7 metams. Atlikus bausmę, nuo 1948 Norilske liko tremtyje, dirbo tenykštėse pramonės įmonėse, vario gamykloje vadovavo planavimo skyriui. 1955 reabilituotas ir grįžo į Lietuvą,

Inf.: LKK, t. 8.

< Atgal