TAUTAVIČIUS Feliksas

Feliksas Tautavičius

TAUTAVIČIUS Feliksas (buvo g. 1859 Gruzdžių vlsč. – 1944 Dirvonėliuose, Kuršėnų vlsč.) – knygnešys. Caro valdžios uždraustą lietuvišką spaudą platino Kruopių, Šakynos ir gretimose apylinkėse. 1894 areštuotas, ištremtas į Ukrainą, I pas. karo metu, sakoma, pėsčias su anūku parėjo į gimtinę. Kaip ypač nusipelnęs Lietuvai, iki II pas. karo gaudavo kuklią stipendiją. Jo pavardė Knygnešių sienelėje prie Karo muziejaus Kaune įrašyta tarp 100 žymiausių lietuviško rašto platintojų.

Inf.: Kuršėnų krašto žmonės, Kaluškevičius B., Žemaitytė-Narkevičienė O. Šimtas knygnešių, Vilnius, 1998; Stravinskas A. Išsaugokime jų atminimą. Mūsų kraštas, 1994, Nr. 1(4).

< Atgal