TELEFONIZACIJA

TELEFONIZACIJA – balso ryšio laidais ir radijo bangomis plėtra. Pirmoji Lietuvoje telefono ryšio linija 1882 sujungė kunigaikščio Oginskio ir grafų Tiškevičiaus bei Zubovo dvarus Rietave, Plungėje ir Kretingoje. Po metų pirmoji telefonų stotis įrengta Klaipėdoje. Iki I pas. karo nutiestos vietinės tel. linijos Šiaulių, Telšių ir kt. apskrityse, 1923 telefonų stotis turėjo visi apskričių centrai. Pirmosios automatinės telefonų  stotys įrengtos 1935 Klaipėdoje ir 1936 Kaune. 1937 Lietuvoje (be Vilniaus krašto) buvo 508 tel. stotys, dauguma iš jų smulkios. 1986 Lietuvoje buvo 718 tūkst. tel. abonentų, chroniškai trūko numerių naujiems abonentams. Po 1990 Lietuvos pašto ir „Lietuvos telekomo“ sistemos atskirtos. 1998 „Lietuvos telekomas“ nepaisant visuomenės protestų parduotas Skandinavijos bendrovių konsorciumui „Amber Teleholdings“. Nuo tų metų audringai ėmė augti mobiliųjų telefonų rinka.

Akmenės ir Viekšnių krašte telefono ryšys plito pagal glž. Jau iki I pas. karo telefonai buvo Papilėje, Viekšniuose. 1923 iš Papilės telefono linija atvesta į Kruopius. Papilės telefonų stotis 1937 aptarnavo 33 abonentus – įstaigas, turtingesnių ūkininkų, valdininkų bei verslininkų butus. Po II pas. karo rajonų ryšių mazgai teikė pašto, telefono ir telegrafo paslaugas, ilgą laiką tarpmiestinis telefono ryšys buvo komutuojamas rankomis. Naujojoje Akmenėje, rajono ryšių mazgo patalpose, 1970 pradėta montuoti pirmoji automatinė tel. stotis. 1995 Papilėje įrengus naują automatinę tel. stotį „Sigma 400“, abonentų skaičius šiame regione nuo 200 išaugo iki 400, išplėstas stočių pajėgumas Akmenėje, Viekšniuose. Tačiau norinčių įsivesti telefoną poreikiai likdavo nepatenkinti. Naujojoje Akmenėje 1998 sumontuota pirmoji skaitmeninė telefonų stotis „Todiran“, skaitmeniniai telefonai įvesti Naujosios Akmenės ir Akmenės įmonėms bei įstaigoms, o atlikę jų numeriai perduoti gyventojams, nepajėgusiems sumokėti gana brangaus įvedimo mokesčio. Didelę aprėptį įgavus mobiliųjų telefonų tinklams, stacionarių telefonų paklausa stipriai sumažėjo, jų aptarnavimas automatizuotas, įmonės ir įstaigos laidinius telefonus naudoja faksimiliniam ryšiui ir tarnybiniams pokalbiams.

< Atgal