TELEGRAFAS

TELEGRAFAS – elektrinio ryšio rūšis. Pirmoji Lietuvoje elektrinio telegrafo stotis įrengta 1855 Kaune, 1859 Vilniuje įrengtas pirmasis Morzės aparatas; vėliau telegrafo stotys steigtos apskričių ir valsčių centruose. 1923 Lietuvoje buvo 159, o 1937 – jau 521 telegramų priėmimo vieta. Po II pas. karo tinklas atkurtas ir išplėstas, aprūpintas raidiniais telegrafo aparatais, įrengta tiesioginio ryšio stočių; nuo 1949 plėtota fototelegrafo paslauga platesnio masto neįgavo; 1981 Lietuva per TSRS struktūras įjungta į teleksą (tarptautinę abonentinio telegrafo tinklų sistemą). Akmenės r. raidiniai telegrafo aparatai buvo stambesnių miestelių paštuose; po 1990 telegrafo tinklus aptarnavo „Lietuvos telekomas“, tačiau atsiradus faksimiliniam ryšiui, telegrafo paklausa ir populiarumas ėmė sparčiai mažėti, o išplitus internetiniam ryšiui, įvedus elektroninio pašto paslaugą ir labai paplitus mobiliųjų telefonų tinklui bei galimybėms mobiliaisiais telefonais perduoti žinutes, telegrafo paslaugos atmirė.

< Atgal