TELEVIZIJA

TELEVIZIJA – audiovizualinė masinės informacijos priemonė. Lietuvoje pirmoji TV laida transliuota 1957 04 30. Pastačius retransliatorių Šiauliuose, nuo 1962 Lietuvos TV laidos matomos ir Akmenės r. bei Viekšniuose (iki tol buvo matomos tik Latvijos TV laidos). Nuo 1975 Lietuvoje transliuojamos spalvotos TV laidos. Tuometinio Akmenės cemento ir šiferio gamybinio susivienijimo „Akmenės cementas“ gen. direktoriaus, TSRS AT deputato L. Petravičiaus pastangomis Naujojoje Akmenėje pastatytas retransliatorius, Maskvos TV I ir II programų signalus priimdavęs iš palydovo ir retransliuodavęs Naujosios Akmenės mst. bei apylinkei. Televizija buvo sovietinės valdžios ir TSKP monopolija, jų kontroliuojama ir cenzūruojama.

Po 1990 Lietuvoje ėmė steigtis privačios TV, kai kurios („Litpoliinter“, vėliau reformuota į „LNK“, „Tele 3“ ir „Baltijos TV“) ilgainiui išplėtojo siųstuvų tinklą visoje valstybėje. Daugelyje Lietuvos mst. veikia regioninės TV. Apie 1995 ėmė steigtis kabelinių TV tinklas. Akmenės r. įsisteigė R. Petriko kabelinė TV (Naujosios Akmenės mst., perimta įmonės „Telia“), UAB „Ilora“ (Ventos mst.), nuo 2000 kabelinės TV tinklas plėtojamas Akmenės mst. Kabelinės TV turi galimybių ir pačios rengia arba transliuoja kitų parengtas vietines TV laidas. Naujojoje Akmenėje jas rengė keleto entuziastų grupė, bei visuomeninė struktūra „Jaunimo televizija“.

< Atgal