TIKNIUS Robertas

TIKNIUS Robertas (1893 01 15 Šiauliuose – 1962 03 07 Kuršėnuose) – nepriklausomoje Lietuvoje uždraustos komunistų partijos veikėjas. Šiauliuose ir Rygoje organizavo streikus, nuo 1911 – kompartijoje, ištremtas į Irkutsko sr., kalintas Krasnojarsko krašte. Dalyvavo bolševikinio spalio perversmo įvykiuose ir Rusijos pilietiniame kare, buvo raudonųjų partizanų būrio vadas. 1921 – 1922 mokėsi Maskvos Sverdlovo komunistų i-te, 1931 – 1933 – Irkutsko kalnų pramonės a-joje, dirbo administracinį darbą, 1941 – 1942 kovojo fronte, po sužeidimo demobilizuotas. Pokario metais dirbo ūkinį darbą tuometiniame Papilės vlsč.

< Atgal