TOMKEVIČIUS Vaclovas

Vaclovas Tomkevičius

TOMKEVIČIUS Vaclovas (1901 02 11 Šaltiškių k., Papilės sen. – 1974 11 12 Ščecine, Lenkija) – inžinierius, savamokslis aviakonstruktorius. Spėtina, kad Rusijoje baigė politechnikos studijas ir įsigijo popieriaus pramonės inžinieriaus specialybę. Nuo 1923 vedęs gyveno dab. Šiaulių r., Mažaičių k. 1928 emigravo į Braziliją, bet netrukus grįžo. 1930, tarnaudamas kariuomenėje, baigė Lietuvos aeroklubo aviacijos teorijos kursus, išmoko skraidyti ir gavo tarptautinį civilinės aviacijos lakūno pažymėjimą, tačiau neturėjo lėšų įsidarbinti didelėse užsienio aviakompanijose. 1931 sukonstravo sportinį lėktuvą „Avionette“. Bandomajam skridimui prie Žarėnų – Paliesių kelio nepasisekus, lėktuvas buvo atkurtas Kaune ir 1933 pakilo į orą, bet paaiškėjo, kad gali skristi tik 60 – 70 m aukštyje. Tuščias lėktuvas svėrė tik 135 kg. Gyveno Kaune, 1937 grįžo į Žemaitiją, dirbo Kairiškių popieriaus f-ko Kapėnų ceche, čia irgi buvo pradėjęs statyti mažą turistinį – sportinį lėktuvą, tačiau sumanymo įgyvendinti nebaigė. 1941 dirbo inžinieriumi Naujosios Vilnios popieriaus f-ke, 1946 emigravo į Lenkiją, dirbo Dombrovicų popieriaus f-ke inžinierium technologu, 1963 išėjo į pensiją. Palaidotas Slupsko mst. kapinėse. 2001 07 22 Žarėnuose Latveliuose ir Mažaičiuose kraštotyrininko I. Valančio iniciatyva paminėtos V. Tomkevičiaus gimimo 100-osios metinės.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose

< Atgal